O KLUBIE

Co nas różni od innych klubów i organizacji?

oferta_1Swoboda, wolność oraz przełamywanie wszystkich barier. Sprawiamy, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, zapewniamy zabawę poprzez sport i odwrotnie. Pomagamy osiągać sukces sportowy i zawodowy przez pasję, spontaniczność i systematyczny trening. Dążymy do celu z odwagą i spokojem.

Klub sportowy ALPINO powstał w 2005 roku z inicjatywy rodziców, dzieci oraz sportowców miasta Katowice. Głównym celem naszego klubu jest organizowanie zajęć, szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego, pełnego ruchu i sportu trybu życia z uwzględnieniem aktywnego rozwoju.

”To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”

Wielu rodziców zastanawia się, jak wzbudzić w swoim dziecku zainteresowanie aktywnością fizyczną. Główną rolę w tym procesie odgrywają opiekunowie, szkoła oraz środowisko, w którym wychowuje się dziecko. Nie jest tajemnicą, że z tych trzech czynników najważniejszy jest wpływ rodziców. Niestety, opiekunom często zdarza się popełnić błąd narzucając dziecku dyscyplinę sportu, którą uważają za stosowną bądź motywując je do sportu z pobudek takich jak własne niezrealizowane ambicje czy prestiż danej dyscypliny.

oklubie_2Jaki więc jest złoty środek?

Najrozsądniejszym wyborem jest umożliwienie dziecku zapoznania się z całym wachlarzem aktywności sportowych poprzez rekreacje czy zabawę. Często nie jest to jednak takie proste, ze względu na trudności związane z brakiem czasu, dojazdami, dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Czy musi to oznaczać rezygnację z aktywności ruchowej i sportu? Z pewnością nie! Nasze doświadczenia pokazują, że umiejętność zarządzania czasem swoim i swojego dziecka pozwala na znalezienie czasu również i na tę ważną sferę rozwoju.

”Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę”

Rozwiązaniem jest odnalezienie miejsca, w którym dziecko będzie mogło zarówno rozwijać się sportowo, jak i nawiązywać relacje międzyludzkie, angażując się w sporty drużynowe i życie grupy rówieśników. Idealnym miejscem jest w takim przypadku klub sportowy, który uczy nie tylko samodzielności w kontrolowanych okolicznościach, ale również współdziałania w zespole. Zadajemy sobie jednak pytanie: czy każdy klub sportowy spełnia powyższe oczekiwania?

Przez sport do rozwoju osobistego

W ALPINO dzielimy się naszą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, jakie wkładamy w tworzenie klubu sportowego, gdzie na pierwszym miejscu znajduje się dziecko. Dbamy o to, by w naszym klubie panowała rodzinna atmosfera – naszym celem jest, by każdy czuł się swobodnie. Naszą ideą nie jest sport tylko dla samego sportu – chcemy, by ujawniał on swoje walory wychowawcze, kształtował wartości, pomagał otwierać się na innych ludzi i nawiązywać z nimi pozytywne relacje w warunkach sportowego współdziałania i rywalizacji.

Jeden klub – wiele dyscyplin

Połączenie wielu dyscyplin sportowych zapewnia prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka, a każda dyscyplina odgrywa w tym rozwoju inną rolę i niesie ze sobą odmienne korzyści. Ucząc dziecko różnych form aktywności ruchowej dbamy o prawidłowy i zrównoważony rozwój psychomotoryczny. Często skoncentrowanie się przez dziecko na jednym rodzaju fizycznej aktywności może doprowadzić do zakłóceń rozwojowych i nieprawidłowego ukształtowania np. sylwetki. Potrzebne jest więc w takim przypadku wprowadzenie tak zwanych dyscyplin uzupełniających lub pośredniczących w uzyskaniu zadowalającego rezultatu i sukcesu sportowego w przyszłości.

oklubie_1”Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go osiągnąć”

Należy zaszczepić w dziecku przekonanie, że w sporcie ważne są nie wyniki, ale emocje towarzyszące aktywności fizycznej. Multidyscyplinarność klubu sportowego, rodzinna atmosfera, systematyczny trening sportowy, zaufanie do trenerów – to warunki konieczne do spełnienia, by takie założenie można było zrealizować. W takich warunkach każdy może odnosić sukcesy na swoją miarę i osiągać zadowolenie z osiągniętego sukcesu. Jest to bardzo ważne dla rozwoju młodego człowieka. Nie bez przyczyny wychowanie fizyczne i sport zajmują szczególne miejsce w europejskich systemach edukacyjnych, gdyż oddziałują jednocześnie na fizyczną, psychiczną i społeczną sferę osobowości ucznia. Różne formy aktywności fizycznej wzbogacają proces uczenia się, a jednocześnie proces uczenia się powinien umożliwiać uczestnictwo w sporcie.